Welke eisen stellen verzekeraars aan motorsloten?

Verzekeraars stellen verschillende eisen aan motorsloten. Dat komt doordat motoren diefstalgevoelige tweewielers zijn. Als er dan een diefstalverzekering wordt afgesloten, dan wil de verzekeraar het risico op diefstal zoveel mogelijk beperkt zien. Als een motor wordt gestolen, dan is de kans zeer klein dat deze wordt teruggevonden.

Als er geen verzekering is afgesloten, dan is er extra leed, want de schade die wordt geleden door een gestolen motor zal dan voor geen enkele vergoeding in aanmerking komen. Het is dan ook raadzaam om een motorverzekering met diefstaldekking af te sluiten, zodat al te groot financieel leed in ieder geval bespaard blijft als je motor wordt gejat.

Keuze verzekering

Bij het afsluiten van een WA verzekering is er geen sprake van een diefstaldekking. De WA motorverzekering dekt alleen een vergoeding van schade aan derden en nooit de schade met betrekking tot de eigen motor. Het is dan ook het overwegen waard om de keuze te maken voor een beperkte cascodekking of allrisk motorverzekering. In dat geval is er namelijk wel sprake van een diefstaldekking en worden ook andere risico´s in de dekking van de verzekering opgenomen.

  • WA verzekering: geen diefstaldekking
  • Beperkt casco motorverzekering
  • Allrisk motorverzekering

Het hangt overigens wel van de leeftijd en waarde van de motor af of het zinvol is om een beperkt casco of allrisk verzekering af te sluiten. Op zoek naar een motorslot?

Eisen verzekering

Verzekeraars willen uiteraard dat het risico op diefstal van de motor zo laag mogelijk en daarom worden er ook eisen aan de verzekering gesteld. Een eis die vrijwel alle verzekeraars hanteren, is dat het motorslot minimaal over een ART keurmerk dienen te beschikken. Het ART keurmerk is vijf verschillende categorieën ingedeeld en voor het verzekeren van een motor stelt de verzekeraar minimaal een motorslot met ART 4 keurmerk als eis.

  • ART 1: fietsen
  • ART 2: fietsen
  • ART 3: brommers en scooters
  • ART 4: motoren
  • ART 5 motoren

Lees hier de resultaten van 5 geteste motorsloten van Slotenspeciaalzaak.

Het is belangrijk om erop te letten dat bij de aanschaf van een combinatie van motorsloten, beide sloten over het ART 4 keurmerk beschikken. Indien één van de sloten namelijk niet ART gekeurd is, dan kan de verzekeraar de combinatie afwijzen en wordt er niet aan de eisen van de verzekering voldaan. Als er niet aan de eisen van de verzekering wordt voldaan, dan is de kans groot dat er geen vergoeding wordt uitgekeerd als de motor wordt gestolen.

Verzekeraars kunnen uiteenlopende voorwaarden hanteren ten aanzien van het verzekeren van motoren tegen diefstal. In dat kader wordt dan ook zeker aangeraden om je goed te informeren over de eisen van de verzekering. Als daaraan wordt voldaan, dan is de motor op de juiste manier tegen diefstal verzekerd.

________________________________________________________________________________________

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting bij een besteding van minimaal € 75:

________________________________________________________________________________________

Diefstal motor voorkomen

Het is natuurlijk altijd beter om diefstal van de motor te voorkomen. Er kunnen daarvoor verschillende maatregelen worden genomen, zoals het kopen van een goed motorslot of zelfs combinatie van motorsloten. ART 4 en ART 5 gekeurde motorsloten voldoen in dat opzicht het beste. Voor motoren die thuis worden gestald, geldt dat het mogelijk is om een vloeranker of muuranker in combinatie met een kettingslot te gebruiken. Dat voorkomt in ieder geval dat dieven van de gelegenheid gebruik kunnen maken de motor te verplaatsen om deze bijvoorbeeld op een aanhanger mee te nemen.

Als de motor onbeheerd op een andere locatie wordt achtergelaten, dan geldt voor het gebruik van een kettingslot dat deze het beste niet op de grond kan liggen bij het op slot zetten. Een ketting die op de grond ligt, is voor dieven namelijk gemakkelijker open te breken met een betonschaar of door te slijpen met een slijptol. De beste manier om een kettingslot te gebruiken, is door deze wat hoger boven de grond te hangen, waarbij de ketting niet zoveel ruimte moet hebben, dat deze alsnog op de grond kan worden gelegd.

In principe is elk motorslot open te breken, maar geeft het ART keurmerk met indeling in een categorie de weerstand aan. ART sloten bieden een langere weerstand tegen braak. Mocht de motor onverhoopt toch worden gestolen, dan is het handig om foto´s ervan te hebben en over de belangrijkste kenmerken bij de hand te hebben. Doe bij diefstal aangifte bij de politie en licht ook meteen de verzekering in.