Wat zijn de voordelen en nadelen van een containerslot?

Een containerslot is in de eerste plaats bedoeld om te voorkomen dat waardevolle goederen uit de container worden gestolen. In de tweede plaats is het containerslot natuurlijk ook bedoeld om in het algemeen te voorkomen dat onbevoegden zich toegang willen verschaffen tot de container door de containerdeuren te openen.

Op het gebied van containersloten zijn er veel verschillende soorten beschikbaar en bovendien zijn er voordelen en nadelen te benoemen. Afhankelijk van het type containerslot zijn er dan wel meer voordelen dan wel meerdere nadelen aangekoppeld, zodat ook daarin  weer een onderscheid kan worden gemaakt. Als je bekend met containersloten dan is dit artikel voor jou uiterst geschikt. Zo niet, lees dan eerst het artikel 'hoe werkt een containerslot'.

Voordelen van containerslot

Het eerste voordeel is al even genoemd en dat is dat een containerslot voorkomt dat onbevoegden op een gemakkelijke manier zonder weerstand de deuren van de container kunnen openen om er met de inhoud van door te gaan. Het is een veilig gevoel te weten dat het gebruikmaken van een containerslot in elk geval een preventieve werking kent om onbevoegden niet zomaar de deuren te laten openen.

Het gebruikmaken van een containerslot heeft nog een voordeel en dat is dat de verzekering containersloten accepteert voor de diefstaldekking. Er kunnen wel aanvullende eisen worden gesteld en één daarvan is dat de verzekeraar kan eisen dat er sprake is van het gebruik van een goed gekeurd SCM containerslot.

Door de diversiteit in het aanbod kan voor elk type container de beste keuze worden gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld containersloten die voor verschillende soorten containers gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan er een keuze worden gemaakt tussen demontabele of losse hangsloten. Een demontabel containerslot die bijvoorbeeld vast gemonteerd te worden op een plek in of aan de container.

Er zijn echter ook losse hangsloten, waarmee een container op slot kan worden gezet. Om na te kunnen gaan of een onbevoegde toegang heeft verkregen tot een container kan zelfs de keuze worden gemaakt om voor een slot met verzegeling te kiezen. De ruime keuze in het aanbod met containersloten is dan ook een van de grote voordelen.

  • Preventieve werking
  • Bescherming inhoud container
  • SCM keurmerk voor verzekering
  • Keuze uit vele soorten containersloten

Indien er sprake is van een verzekering, dan wordt aangeraden om na te gaan welk type containerslot de verzekeraar als eist stelt. Dat zal doorgaans een SCM containerslot of ART slot zijn. Net als dat er voordelen genoemd kunnen worden, zijn er uiteraard ook nadelen aan een containerslot verbonden. Meer weten over of een slot wel/niet past?

Nadelen van containerslot

Een nadeel van een containerslot kan de kwaliteit zijn. Er zijn namelijk verschillen in de kwaliteit van containersloten. Een slot van een mindere kwaliteit zal in dat opzicht een minder goede bescherming tegen diefstal bieden. Ook het type slot maakt verschil. Zo kan een simpel hangslotje gebruikt worden om een container mee af te sluiten, maar zal een dergelijk slot eenvoudig opengebroken kunnen worden.

Het is dan ook belangrijk om voor kwaliteit te kiezen, zoals voor een SCM containerslot. Dat biedt bovendien meteen de gelegenheid om aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. In dat kader kan er ook van een volgend nadeel worden gesproken, want als een containerslot niet SCM of ART gekeurd is, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering van de container en de inhoud daarvan.

Ook ten aanzien van containersloten geldt dat onbevoegden met het juiste gereedschap en voldoende tijd van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om de container met grof geweld open te breken. 100 procent garantie op het niet betreden van de container kan dan ook met geen enkel containerslot worden gegeven.

  • Minder hoog preventieniveau bij slechte kwaliteit
  • Niet SCM of ART gekeurde sloten met gevolgen voor verzekering
  • Geen 100 procent garantie op niet betreden container

Containerslot kopen

Er zijn zowel voordelen als nadelen aan containersloten verbonden, maar uiteraard is het zaak om zoveel mogelijk nadelen uit te sluiten en volop van alle voordelen te profiteren. Dat kan door bij het kopen van een containerslot met de specifieke kenmerken rekening te houden. Bijvoorbeeld door alleen een keuze te maken uit het aanbod met SCM gekeurde containersloten, maar ook door naar het materiaal te kijken waarvan het slot is gemaakt, zoals gehard staal. Er kunnen in elk geval voldoende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat onbevoegden de container betreden door voor het juiste type containerslot te kiezen.