Wat zijn de voordelen en nadelen van een disselslot?

Een disselslot is een antidiefstalvoorziening die geplaatst wordt op de dissel, waarmee voorkomen wordt dat een dief de trailer, aanhangwagen of caravan aan een trekhaak kan koppelen. Het biedt dan ook meerdere voordelen om er gebruik van te maken. Bovendien kan de verzekeraar eisen dat er sprake is van een goed gekeurd disselslot om de aanhanger, caravan of boottrailer tegen diefstal te verzekeren.

Naast dat er voordelen zijn verbonden aan het gebruik van een disselslot geldt uiteraard ook dat er sprake kan zijn van nadelen. Disselsloten zijn in elk geval een van de meest gebruikte sloten om een caravan, aanhanger of trailer tegen diefstal te beschermen. Er zijn dan ook verschillende soorten en modellen van uiteenlopende merken verkrijgbaar.

Voordelen van een disselslot

Een van de grootste voordelen van het gebruikmaken van een disselslot is natuurlijk dat het dieven lastig wordt gemaakt om zomaar een aanhangwagen, trailer of caravan aan een trekhaak te koppelen om ermee vandoor te gaan. Het belangrijkste kenmerk van een disselslot is namelijk dat de metalen koker gebruikt wordt om over het uiteinde van de dissel te bevestigen.

Indien een disselslot SCM is goedgekeurd, dan is er nog sprake van een extra voordeel. In dat geval kan het object namelijk tegen diefstal worden verzekerd. Een SCM gekeurd slot is vrijwel altijd een van de vereisten die door de verzekeraar gesteld worden om bijvoorbeeld een trailer tegen diefstal te verzekeren. Overigens kunnen er extra eisen gesteld worden indien de aanhanger, caravan of trailer bijvoorbeeld op de openbare weg staan gesteld. Informeren bij de verzekeraar naar de eisen is dan ook zeker aan te raden om zo niet voor verrassingen komen te staan.

Een van de andere voordelen van disselsloten is dat deze vrijwel altijd toegepast kunnen worden op standaardkoppelingen. In dat geval is er dan ook sprake van een universeel disselslot. Indien het slot opvallend zichtbaar is, dan heeft dat als extra voordeel dat er een preventieve werking vanuit gaat.

  • Uitstekende diefstalpreventie voor aanhanger, trailer of caravan
  • SCM gekeurde disselsloten voor acceptatie diefstalverzekering
  • Disselslot vrijwel altijd toepasbaar op standaardkoppelingen
  • Extra preventie met opvallend zichtbaar disselslot

Meer weten over disselsloten? >> Wat is een disselslot?

Uiteraard geldt dat als er voordelen van disselsloten genoemd kunnen worden er natuurlijk ook nadelen op te sommen zijn. Hieronder zullen dan ook enkele nadelen van disselsloten besproken worden.

________________________________________________________________________________________

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting bij een besteding van minimaal € 75:

________________________________________________________________________________________

Nadelen van een disselslot

Een van de nadelen van een disselslot die overigens op vrijwel alle soorten sloten van toepassing zal zijn, is dat ook een disselslot kan worden opengebroken. Een absolute garantie dat de aanhanger, trailer of caravan dan ook niet wordt meegenomen als de dissel van een disselslot is voorzien, kan dan ook niet worden gegeven. Het is dan ook niet voor niets dat verzekeraars als extra eis naast een SCM gekeurd slot ook de voorwaarde stellen dat er bijvoorbeeld een wielklem gebruikt moet worden. Dat biedt namelijk een extra beveiliging tegen diefstal.

Er kan nog een nadeel worden opgenoemd en dat is dat bij het gebruik van een disselslot dat niet goedgekeurd is er geen vergoeding vanuit de diefstalverzekering zal volgen als de aanhanger of trailer wordt gestolen.

Overigens geldt dat afgeraden wordt om tijdens het rijden met de caravan op de weg het disselslot op de dissel te bevestigen. Indien er zich een situatie voordoet, waarbij de caravan of aanhanger kantelt en er snel hulp moet worden verleend, dan kan de aanhanger of caravan niet snel losgekoppeld worden met alle gevolgen van dien. Het is trouwens niet verboden om met het disselslot op slot te rijden, maar het wordt wel afgeraden.

  • Geen 100 procent garantie dat diefstal wordt voorkomen
  • Geen vergoeding van verzekeraar bij niet goed gekeurd slot
  • Niet rijden met disselslot

Ben je aan het twijfelen tussen een disselslot of een wielklem

SCM disselsloten

Op het gebied van disselsloten kan er zeker een onderscheid gemaakt worden in kwaliteit en weerbaarheid. Bij de aanschaf van een disselslot wordt dan ook zeker aangeraden om op de kwaliteit te letten in elk geval een SCM gekeurd disselslot aan te schaffen. Deze sloten zijn namelijk getest en bieden een hoge mate van preventie tegen diefstal. Verder is het uiteraard aan te raden om na te gaan of het betreffende disselslot geschikt is voor de eigen aanhanger, caravan of trailer. Zo wordt altijd een goede aankoop gedaan.