Wat is beter: WA of Allrisk motorverzekering afsluiten?

Een WA verzekering is in elk geval voor iedere eigenaar van een motor verplicht om af te sluiten. Deze verzekering dekt namelijk de schade die aan derden kan worden toegebracht bij het gebruikmaken van de motor. De afkorting WA staat dan ook voor wettelijke aansprakelijkheid. Belangrijk om te weten, is dat schade aan de eigen motor niet wordt gedekt met de verplichte dekking voor wettelijke aansprakelijkheid.

Of de keuze beter gemaakt kan worden voor een WA of Allrisk motorverzekering is een vraag, waarop eenvoudig een antwoord kan worden gegeven. Er wordt daarvoor namelijk naar de leeftijd van de motor gekeken. Net als voor auto´s geldt dat als een motor de leeftijd van acht jaar heeft bereikt het voldoende zal zijn om een WA verzekering voor motoren af te sluiten. Bij het kopen van een nieuwe motor geldt dat het verstandig is om een Allrisk motorverzekering af te sluiten tot de motor ongeveer een leeftijd van drie jaar heeft bereikt. Er zijn namelijk tussen de twee uitersten ook nog andere soorten dekkingen mogelijk.

  • WA verzekering voor motor van 8 jaar en ouder
  • Allrisk verzekering voor nieuwe motor tot 3 jaar
  • Beperkt casco voor motor met leeftijd tussen 3 en 8 jaar

Overigens geldt voor de leeftijd van een motor van 8 jaar en ouder een uitzondering indien het een speciaal voertuig betreft, zoals een oldtimer.

Allrisk motorverzekering

Een Allrisk motorverzekering biedt de meest uitgebreide en complete dekking voor het verzekeren van de motor. Naast dat er sprake is van een dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid, waarbij schade aan derden wordt vergoed, zal bij deze dekking ook schade aan de eigen motor worden vergoed. Zo zal er schade worden vergoed bij een aanrijding ongeacht de schuldvraag en wordt bij diefstal van de motor eveneens een schadevergoeding uitgekeerd.

Er zijn per verzekeraar verschillende voorwaarden beschikbaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de vergoeding van schade van accessoires, motorkleding of helm. Niet alleen de voorwaarden kunnen verschillen, maar ook de hoogte van de maximale vergoeding voor accessoires, kleding en motorhelm.

Voor een nieuwe motor geldt dat dit de beste verzekering is om af te sluiten. Wel wordt aangeraden om bij meerdere verzekeraars een vergelijking te maken om zo de meest gunstige polis voor het verzekeren van de motor te kunnen afsluiten. Verzekeraars passen overigens ook een no-claimkorting toe en die kan ook per verzekeringsmaatschappij in maximale hoogte variëren.

Dekking tussen WA verzekering en Allrisk motorverzekering

Een motorfiets die bijvoorbeeld 6 jaar oud is hoeft niet meer met een allriskdekking worden verzekerd, maar ook kan ook met een dekking voor beperkt casco verzekerd worden. In dat geval wordt er in veel situaties nog een schadevergoeding uitgekeerd, zoals bij diefstal en bij schade aan de motor door bijvoorbeeld een aanrijding.

Verzekeraars bieden ook hierin weer verschillen opties. Bij de ANWB is het bijvoorbeeld mogelijk om een keuze te maken tussen WA en diefstaldekking of tussen WA, diefstal en aanrijding naast de mogelijkheid om alleen WA verzekerd te zijn of voor een Allrisk dekking te kiezen. Univé biedt weer de keuze tussen drie verschillende dekkingen, namelijk WA, WA+ en Allrisk. Het is dan ook zeker de moeite waard om de mogelijkheden met elkaar te vergelijken.

Aanvullende motorverzekeringen

Bij het afsluiten van een motorverzekering wordt ook altijd de gelegenheid geboden om voor een aanvullende motorverzekering te kiezen. Het kan daarbij gaan om verschillende modules, zoals rechtshulp, opzittende verzekering en pechhulp.

  • Rechtshulp
  • Opzittende verzekering
  • Pechhulp/vervangend vervoer
  • No-claim beschermer

Bij rechtshulp wordt een vergoeding verstrekt voor bijstand met betrekking tot juridische kwesties rond de motorfiets. Bij een opzittende verzekering wordt een vergoeding verstrekt bij geleden schade door blijvende invaliditeit. De module pechhulp of vervangend vervoer kan net als de voorgaande modules bij elke verzekeraar een andere inhoud kennen.

Diefstalverzekering motor

Bij het afsluiten van een motorverzekering die een diefstaldekking kent, geldt dat er speciale voorwaarden gesteld kunnen worden ten aanzien van het slot dat gebruikt wordt. In ieder geval standaard dat een ART 4 motorslot vereist is. Voor stalling in de nacht kunnen extra voorwaarden worden gesteld, zoals het gebruiken van een ART 4 motorslot in combinatie met een ART gekeurde muuranker of vloeranker. Ook kan vereist worden dat motoren met een hoge waarde in een afgesloten ruimte moeten worden geplaatst. 

Ben je op zoek naar meer informatie omtrent diefstalpreventie van een boot? Hier lees je hoe je je boot op een veilig manier op slot kan zetten.